LVEN
ShopsContacts
B2B partners

Shops
Sound & Light companies
Furniture manufacturers
Light designers
Exhibition centers
For new partners

SAKUMS   /   Service

Service
IZDRUKA

Skaņas, apgaismojuma un multimēdiju iekārtu pastavīga apkalpošana komercobjektos uz noslēgta savstarpēja līguma pamata, nodrošinot to tehnisko stāvokli vienmēr funkcionējošu.

 

Objektu apsekošana un trūkumu novēršana, sākot no izdegušas lampiņas nomaiņu veikalā un beidzot ar multimēdiju sistēmas rekonfigurāciju izstāžu hallē.

 

Pie pastāvīgas sadarbības, objektus nodrošinām ar produktiem par draudzīgākām cenām visā apkalpošanas periodā....
FOOTER_TITLE FOOTER_TEXT
0 / 0 / 0.0397